Loading

דירוג אשראי (קרדיט סקור)


רקע אודות חוק נתוני אשראי ומטרותיו:

חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, אשר נחקק לפני חודשים ספורים עתיד ליצור מצב בו לכל אדם בישראל יהיה דירוג אשראי אישי, לפיו תקבע יכולתו לקבל אשראי מגורמים שונים במשק. בצד זאת, קובע החוק הסדר לשיתוף בנתוני אשראי של עוסקים. מטרותיו המוצהרות של חוק נתוני אשראי הן להגביר את התחרות במשק, להנגיש עבור הציבור את היכולת לקבל אשראי, לצמצם פערים כלכליים והפליה במתן אשראי וכן לייצר בסיס נתונים רחב אשר ישמש את בנק ישראל. החוק קובע הסדר כולל ביחס לדרכי איסוף המידע הפיננסי מן המקורות השונים, שמירתו במאגר מידע מרכזי המופעל על ידי בנק ישראל והעברתו לגורמים הרלוונטיים. יישומו של החוק מהווה בהכרח חדירה לפרטיות הלקוח, וזאת כלל ללא צורך בקבלת הסכמה מצדו – לכן נעשה מאמץ למזעור הפגיעה בפרטיות וצמצומה למינימום ההכרחי. הלקוח לגביו נאסף המידע זכאי לעיין בו ולהעתיקו, ובמידת הצורך לפעול לתיקונו. מאגר הנתונים המרכזי ינוהל על ידי בנק ישראל באופן שימנע דליפת מידע לגורמים בלתי מורשים, תוך הבטחת השימוש במידע אך ורק על פי הוראות חוק נתוני אשראי, בקרה ופיקוח על השימוש בו ומניעת זיהויים של הלקוחות ביחס למידע אשר נועד להיות אנונימי. הפרת הוראות חוק נתוני אשראי עשויה להוות עבירה פלילית על פי חוק העונשין וכן להוביל להטלת עיצום כספי. החוק מסדיר את הקמתן של לשכות לשירות נתוני אשראי אשר יהוו את הקשר בין הלקוח (לקוח פרטי או נותן אשראי לרוב), לשכות אלה יספקו ללקוח דוח דירוג אשראי על פי מאגר נתוני אשראי של בנק ישראל אשר יכלול מידע חיובי ושלילי ובהתאם את דירוג האשראי של הנבדק. בהתאם לנתונים אלה יספק נותן האשראי אשרי מתאים לנבדק. נבדק אשר יבקש לבדוק דירוג אשראי של עצמו יוכל לעשות זאת ובכך יוכל לפעול לשיפור דירוג האשראי במידת הצורך.

עקרונות בסיסיים בדירוג אשראי

דירוג אשראי הוא מספר שמשתמשים בו מלווים, על מנת שיסייע להם להחליט מה הסיכוי שיקבלו חזרה את כספם בזמן אם יעניקו לאדם כלשהו הלוואה או כרטיס אשראי. דירוג האשראי האישי שלכם מבוסס על היסטוריית האשראי שלכם. דירוג אשראי חיובי חיוני למצבכם הפיננסי, מכיוון שככל שהוא גבוה יותר, אתם מהווים סיכון אשראי נמוך יותר. כאשר אדם בודק את האשראי של עצמו, הדבר אינו משפיע על דירוג האשראי שלו דירוג האשראי שלכם נקבע על ידי נוסחה הבודקת את אמינותכם. חלק מההערכה שמבצעים מלווים בנוגע לסיכון הכרוך בכך שיעניקו לכם אשראי, מתבסס על דירוג אשראי המודד את סיכון האשראי שלכם, כלומר מה הסיכוי שתחזירו להם את הכסף ותחזירו אותו בזמן. דירוג האשראי משתנה כל הזמן, בהתאם לשינויים במידע בדו"ח האשראי שלכם. תוכלו להפיק תועלת מידיעת דירוג האשראי שלכם וממעקב אחר שינויים ונסיגות. אין דרך מהירה לשפר דירוג אשראי בינוני אם הוא מתבסס על מידע מדויק. צרכנים לפעמים מגלים שמידע בלתי מדויק המשתקף בדו"ח האשראי שלהם עלול להשפיע על דירוג האשראי שלהם.

מהו דירוג אשראי וכיצד הוא מחושב?

מודלים ליצירת דירוגי אשראי משמשים לצורך השוואת המידע בהיסטוריית האשראי שלכם על מנת להעריך את הסיכון היחסי שלכם על ידי איזון הפקטורים השליליים והחיוביים בדו"ח האשראי שלכם. כדאי לדעת! דירוג האשראי אינו מביא בחשבון את המידע להלן: את הגזע שלכם, צבע העור, הדת, הלאום, המין או המצב המשפחתי (החוק בארה"ב אוסר על נוסחאות ליצירת דירוגי אשראי להביא בחשבון עובדות אלה, קבלה של כל סיוע ציבורי או הפעלת זכות צרכנית כלשהי על פי "חוק ההגנה על האשראי הצרכני"), את גילכם, את משכורתכם, מקצועכם, תפקידכם, מעסיקכם, תאריך ההעסקה או היסטוריית התעסוקה שלכם (עם זאת, מלווים רשאים להביא בחשבון מידע זה בעת קבלת ההחלטה אם לאשר את ההלוואה), היכן אתם גרים, סוגים מסוימים של בירורים (בקשות לקבל את דו"ח האשראי שלכם). הדירוג אינו מתחשב ב-"בירור מטעם הצרכן", כלומר בקשה מצדכם לקבל את דו"ח האשראי שלכם על מנת לבדוק אותו. הוא גם אינו מתחשב בבקשות המסווגות כ-"בירור לצורך קידום מכירות" שנעשות על ידי מלווים כדי להציע לכם הלוואה שאושרה מראש, או כאלה המסווגות כ-"בירור מצב חשבון" אשר נעשות על ידי מלווים כדי לבדוק את מצב החשבון שלהם אצלם. גם בירורים לצורך העסקה אינם מובאים בחשבון.

כדאי לדעת! מדוע דירוג האשראי חשוב?

דירוג האשראי הוא כלי לקבלת החלטות אשר מלווים משתמשים בו כדי לחזות מה הסיכוי שתחזירו את הלוואתכם בזמן. דירוג האשראי מכונה לפעמים גם דירוג סיכון, מכיוון שהוא מסייע למלווים להעריך את הסיכון שלא תוכלו לשלם את ההלוואה כפי שסוכם. דירוג אשראי טוב הוא חשוב, מכיוון שהוא קובע האם תהיו זכאים להלוואה. ועל פי הריבית בהלוואה שאתם זכאים לה, הוא עשוי ליצור הבדל של מאות ואפילו אלפי שקלים שתחסכו. דירוג אשראי טוב יכול גם לגרום לכך שתוכלו לשכור את הדירה שאתם מעוניינים בה, או אפילו ליהנות משירותי טלפון סלולרי שאתם זקוקים להם. חשבו על דירוג האשראי שלכם כעל תעודה שאתם מקבלים בסוף השליש בבית הספר, אבל במקום ציונים, הפעילות שלכם מסתיימת בדירוג. עם זאת, בשונה מציונים בבית הספר, דירוג האשראי אינו נשמר כחלק מהיסטוריית האשראי שלכם. במקום זאת, הדירוג נוצר מחדש בכל פעם שמלווה כלשהו מבקש אותו, על פי מודל יצירת דירוג האשראי שהמלווה בוחר. בכל פעם שאתם מציבים מטרה פיננסית חשובה, כמו רכישת בית או מכונית חדשה, דירוג האשראי שלכם יהיה ככל הנראה חלק מהתמונה הפיננסית. דירוג האשראי יסייע למלווים לקבוע האם אתם זכאים להלוואה, ועד כמה טובים יהיו תנאי ההלוואה. עם זאת, בדרך כלל דירוג האשראי אינו הדבר היחיד שהמלווים בודקים כאשר הם מחליטים להעניק לכם אשראי או הלוואה. גם דו"ח האשראי שלכם מכיל פרטים שהמלווים עשויים להביא בחשבון, כגון סכומו הכולל של החוב שיש לכם, סוגי האשראי בדו"ח שלכם, ואזכורים שליליים שעלולים להיות לכם. מלבד דו"ח האשראי שלכם ודירוג האשראי שלכם, המלווה עשוי גם להביא בחשבון את כלל ההוצאות שלכם ביחס להכנסה החודשית (מה שנקרא "יחס החוב להכנסה"), בהתאם לסוג ההלוואה שאתם מבקשים.

מי צריך דירוג אשראי (קרדיט סקור) ?

כבר מהילדות כולנו חונכנו לחיות על פי ציונים ולשאוף להשיג את הציון הגבוה ביותר שמעיד על הצטיינות אבל את השיעור החשוב מכולם שכחו ללמד אותנו בבית הספר. לצערנו, החינוך הפיננסי בישראל לוקה בחסר כאשר רובנו לא חונכנו בחינוך פיננסי כלשהו בשנות ההתבגרות שלנו ועובדה זו מקשה על ישראלים רבים לממש את הפוטנציאל הפיננסי שלהם מפני שלא קיבלו הדרכה כלשהי שתעזור להם להתמודד עם צורכיהם הפיננסיים והאפשרויות העומדות לפניהם. אחד הכלים הפיננסיים שעומדים לרשות הצרכנים השונים הוא אשראי, המאפשר לקבל כסף עכשיו לטובת החזרו בתוספת ריבית בעתיד. בשוק האשראי ישנם שני סוגים עיקריים של שחקנים, נוטלי האשראי (לווים) ונותני האשראי (מלווים). בימים אלה שוק האשראי בישראל הוא שוק לא יעיל וריכוזי בו נותני האשראי השונים ביניהם בנקים, חברות כ. אשראי וחברות אחרות מחזיקים בכל הכח בידיהם. כאשר לווה מסוים מעוניין לקבל הלוואה בישראל עליו לפנות למממנים ולבקש הלוואה. המממנים בתורם יבקשו אסמכתאות כגון דפי חשבון, משכורות, תעודות יושר ועוד חומרים שיאפשרו להם להעריך את יכולת ההחזר של הלווה. בהתאם למסמכים שיועברו לנותן האשראי הוא יעריך באופן פנימי ולא שקוף את הסיכון הכרוך במתן ההלוואה ללווה ומכאן יגזור את שיעור הריבית שהוא דורש לצורך מתן ההלוואה. בגלל סרבול התהליך, חוסר השקיפות ללווה והעובדה שמדובר בשוק קטן ולא תחרותי במיוחד המלווים מרשים לעצמם לדרוש שיעור ריבית גבוה ואפילו גבוה מאוד. לשם המחשה, לאחרונה פורסם באתר דה-מרקר כי הציבור מקבל בבנקים הלוואות צרכניות בריביות שמגיעות ל-22%! הכתבה שפורסמה בדה-מרקר מראה עד כמה שוק האשראי בישראל אינו יעיל ושקוף כאשר המרוויחים הגדולים מכך שהתחרות כמעט ואינה קיימת בשוק זה הם החברות הפיננסיות שמרוויחות מתחום זה מיליארדי שקלים בשנה. ניתן לתת דוגמאות רבות נוספות שממחישות את עומק הצרה ואת חוסר התחרות בשוק האשראי בישראל. נתחיל בכך שלישראלים רבים פיקדונות שנושאים שיעור ריבית של 1% לשנה במקרה הטוב ומצד שני לאותו אדם הלוואה בשיעור ריבית של פריים + 6% (שמסתכם כיום ל-7.6%). במקרה זה, על כל 10,000 ש"ח שנמצאים בפיקדון (וכנגד קיימת הלוואה) האדם מפסיד 660 ש"ח בשנה. רעה חולה נוספת היא תשלומי הקרדיט באשראי שמוצגים כאמצעי שמאפשר לך לנהל את הוצאותיך כשלמעשה הגמישות הזו עולה כסף רב ומגולמת בריבית שעולה על 12% שתתווסף להוצאות. הזאב הזה (שנקרא תשלומי קרדיט) מוצג בעור של כבש (כגמישות) אך הוא עלול להסתכם בהוצאות של מאות שקלים בשנה. בשלב זה שאלה שעשויה לעלות בראשך היא האם גם במדינות אחרות שוק האשראי חסר תחרות כמו בישראל או שרק אנחנו הישראלים מנוצלים ונופלים קורבן לחוסר התחרות ולעוצמתן של קבוצות אינטרסים כגון בנקים וחברות פיננסיות אחרות. אם נסיט מבטנו אל מעבר לאוקיינוס האטלנטי לארה"ב נבחין בכך שבכלכלה הגדולה בעולם שיעורי הריבית הממוצעים נמוכים באופן משמעותי משיעורי הריבית שאנו משלמים בישראל (וזאת למרות שכרגע הריבית המוצהרת על ידי הבנק המרכזי בישראל נמוכה מהריבית המוצהרת על ידי הבנק הפדרלי בארה"ב). מגמה דומה שוררת גם במדינות מפותחות נוספות כגון אוסטרליה, גרמניה, דנמרק, בריטניה ועוד. הסיבה העיקרית לפערים אלה היא העובדה שהפרמטר החשוב ביותר שעוזר לאנשים בעת נטילת הלוואות בארה"ב ובמדינות המפותחות הנוספות שהוזכרו עדיין לא קיים בישראל. פרמטר זה נקרא Credit Score ובעברית ציון אשראי (קרדיט סקור). ציונים כולנו מכירים עוד מבית הספר אבל על ציון אשראי אני מניח שחלקנו הגדול עדיין לא שמע. ציון האשראי מורכב ממגוון פרמטרים המאפיינים את נוטל האשראי ומטרתו להרכיב פרופיל שיאפשר לנותן האשראי להעריך מהם הסיכונים במתן הלוואה בגודל מסוים לאדם מסוים. הפרמטרים שיוכנסו לציון האשראי יכללו פרמטרים דמוגרפיים (כגון גיל, גודל המשפחה, מספר הילדים), פרמטרים פיננסיים (כגון הכנסה קבועה, הוצאות קבועות, יתרות כספיות וני"ע) ופרמטרים נוספים. ציון האשראי מאפשר לנותני האשראי להבין טוב יותר מי עומד מולם, למי הם הולכים לתת הלוואה ומהם הסיכונים הכרוכים עבורם במתן ההלוואה הזו. באמצעות מידע זה, שמהימן הרבה יותר מהנתונים שדורשים היום הבנקים ונותני האשראי האחרים, הם יכולים לדרוש שיעורי ריבית נמוכים יותר. מעבר לכך, העובדה שלנוטל האשראי דירוג קבוע אשר יהיה זהה מול כל נותני האשראי יוצרת תחרות ומאפשרת לנוטל האשראי לעשות "Shopping" (תהליך בו הוא בוחן מספר נותני אשראי ובוחר בספק האשראי הזול ביותר). גם בנק ישראל, שאחד מתפקידיו הוא לשמור על הצרכן ולוודא שהבנק נוהגים בהגינות כלפי לקוחותיהם, הבין את החשיבות של ציון האשראי (קרדיט סקור) שנמצא בשימוש שוטף במדינות מפותחות רבות בהן כמעט שלא מתבצעת עסקת אשראי ללא שימוש בציון אשראי. בהתאם, בנק ישראל מקדם היום את הקמתן של לשכות נתוני אשראי שיחשבו את ציון האשראי של נוטלי אשראי פוטנציאליים על מנת להפוך את הפרמטר החשוב הזה שלא נמצא כעת בשימוש בישראל לסטנדרט שיאפשר מחד לנוטלי האשראי ליהנות מאשראי בתנאים נוחים והוגנים ומאידך נותני האשראי יוכלו לספק ללקוחותיהם אשראי ללא חשש תוך גידור סיכוניהם. ציון האשראי יאפשר, כאמור, לדרג את הלווים השונים בצורה שיוונית בין המממנים השונים בניגוד לדירוג שמבוצע כיום ואינו שקוף ללווה כלל. בעולם החדש, בו ציון האשראי הוא המלך, לווה בעל ציון אשראי גבוה יותר ייחשב בטוח יותר ויוכל לקבל הלוואות בסכומים גבוהים יותר ובשיעור ריבית נמוך יותר. בהתאם, באמצעות ביצוע פעולות שיאפשרו לך לשפר את ציון האשראי שלך ניתן יהיה לחסוך הרבה כסף על ריביות ולקבל הלוואות בתנאים נוחים הרבה יותר. הגופים החיוניים ביותר שיוכלו לסייע לציבור בהשגת מטרה זו הם לשכות נתוני האשראי שיהפכו לשחקן משמעותי בתחום בשל העובדה שיחשבו את ציוני האשראי של הלווים וכנגזרת מכך יוכלו לספק מכלול של שירותים משלימים רבים שיאפשרו לייעל את שוק האשראי ולקרבו לרמה של שווקים מפותחים מובילים אחרים. באמצעות הליווי השוטף של המומחים הפיננסיים שלנו נוכל לעזור לך ולמנוע ממך לבצע טעויות נפוצות שיפגעו במצבך הפיננסי. מעבר לכך, אנו בטוחים כי באמצעות שימוש בשירותים המוצעים על ידי מינופים קרדיט ניתן יהיה לסייע לך לחסוך כסף, לשפר את מצבך הפיננסי ואת ציון האשראי שלך ובכך להבטיח קבלת הלוואות בריביות נוחות הרבה יותר שיאפשרו לך לצבור יותר נכסים ובסופו של דבר להבטיח לך חופש פיננסי. מידע באשר לשיפור דירוג אשראי, שמירה על דירוג אשראי ועוד יפורט באיזור הסדנאות וההדרכות והחינוך והדרכה לשמירה על דירוג אשראי כאן באתר מינופים קרדיט ובאיזור באתר מינופים קרדיט שיוקצה ללימוד עצמי אונליין.