Loading

ליווי והדרכה


מינופים קרדיט מעסיקה אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה, אשר להם עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הכלכלי וניהול תקציבים. כידוע, בישראל החינוך הפיננסי לוקה בחסר ומינופים קרדיט לקחה על עצמה את המשימה לבצע את ההשלמה עבור צרכני האשראי שכיום אין מי שיגן עליהם. באמצעות הדרכות פרונטליות ואינטרנטיות של החברה, לצד ליווי צמוד נוכל לסייע גם לך להתמודד עם קשיים פיננסיים ולשפר את דירוג האשראי שלך.

אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל ודווקא היום, לפני השלמת המאגר, כדאי לבצע את ההכנות הנדרשות על מנת שיתאפשר לך לקבל את דירוג האשראי הטוב ביותר - הוא שווה עבורך הרבה כסף.

רוצה לדעת עוד או לקבוע פגישה?

כן. אני רוצה