Loading

קריירה


מינופים קרדיט מפרסמת בדף זה מעת לעת משרות דרושים. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים לכל המעוניינים להיכנס לתחום הקרדיט ודירוג האשראי בישראל
כמו כן ניתן לעקוב אחר פרסומים בנוגע למשרות דרושים בחברות נוספות מקבוצת מינופים:
דרושים למינופים דואר משפטי, כאן
דרושים למינופים חקירות וסייבר, כאן