Loading

אודות מינופים קרדיט


במהלך השנה הקרובה מאגר נתוני האשראי שבונה בנק ישראל צפוי להיות מושלם. מינופים קרדיט צפויה להיות אחת מלשכות נתוני האשראי המובילות בישראל.

כיום שוק האשראי בארץ ריכוזי במיוחד וכ-90% מהאשראי שניתן למשקי בית ניתן על ידי הבנקים. באמצעות מאגר נתוני האשראי והפעילות של מינופים קרדיט נשנה את המגמה הזו ונחזיר את הכח בחזרה לצרכני האשראי.

רוצה לדעת עוד?

ניתן לפנות אלינו בדף יצירת קשר.
ניתן גם לשלוח אלינו מייל אל: support@Minufim-Credit.co.il